Những đêm mưa (Paperback)

Những đêm mưa By Nguyễn Minh Tiến (Editor), Linh Bảo Cover Image

Những đêm mưa (Paperback)

$14.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Trang thấy say sưa tr n ngập trong sung sướng. Đối với Trang kh ng l c n o cuộc đời tươi's ng v dễ thương như l c n y. Trang đ qu n nghĩ đến ngo i những c i t nh tr i buộc trong ch kỷ, t nh lợi dụng, t nh x đẩy v o v ng x u x , m hại nhau cũng c n một thứ t nh kh c: t nh bạn. T nh bạn thi ng li ng kh ng vụ lợi, kh ng tranh gi nh, kh ng ch kỷ, ganh tị...

Trang thấy m nh đ l một đứa con cưng của Thượng Đế m kh ng biết N ng đ được thứ t nh d c cả một kho t ng cũng kh ng thể n o đ nh đổi được.

... Trong những năm th ng xa nhau B nh đ gửi đều đều cho Trang mỗi tuần lễ hai bức thư như thế. B nh, con người mặc dầu kh ng biết t n tỉnh hoạt b t v văn t i của anh d "y n sĩ" c l n đến độ cao nhất cũng kh ng bao giờ đủ hứng để viết th nh một truyện ngắn truyện d i n o, nhưng anh đ c đủ ki n nhẫn v nhất l "thiện ch " để viết một mạch cả trăm bức thư t nh cho... vợ m kh ng ch n th cũng phục thật Nhớ đến c u c ch ng n "Muốn sống sung sướng, sống ẩn dật", Trang nghĩ thầm biết đ u B nh đ chẳng lĩnh hội được c i "triết l cao si u" ấy m m nh kh ng ngờ


Product Details ISBN: 9781087967585
ISBN-10: 1087967589
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: May 28th, 2022
Pages: 162
Language: Vietnamese