36 KẾ Trong Kinh Doanh HiỆn ĐẠi (Paperback)

36 KẾ Trong Kinh Doanh HiỆn ĐẠi By Lan Bercu Cover Image

36 KẾ Trong Kinh Doanh HiỆn ĐẠi (Paperback)

$19.75


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

36 KẾ TRONG KINH DOANH HIỆN ĐẠI sắp xếp th ng tin từ nhiều nguồn phong ph v o một cấu tr c thực tiễn v c đọng ch ng th nh một b i học cụ thể c thể sử dụng được ngay. Mỗi chiến lược bao gồm một điển t ch Trung Hoa ngắn gọn, những t nh huống kinh doanh ph hợp v những c ng cụ để p dụng rất cụ thể. Phần tr nh b y mỗi kế kết th c với những c u hỏi suy ngẫm để bạn c thể triển khai những tưởng n y một c ch hợp l nhất trong t nh huống kinh doanh của ri ng bạn. Tr tuệ vượt thời gian trong cuốn's ch n y sẽ gi p bạn giải ph ng tư duy's ng tạo v vượt trội trong kinh doanh. Cuốn's ch sẽ gi p bạn l m được những việc kh c nữa

- Kh m ph những chiến lược, chiến thuật phi truyền thống v linh hoạt ứng chuyển cho th ch hợp trong kinh doanh hiện đại.

- Triển khai những chiến lược cụ thể để giải ph ng tư duy v gi nh ưu thế cạnh tranh.

- Mở rộng tư duy để bạn t m kiếm những giải ph p mới cho những t nh huống phức tạp.

- Khai ph những tư duy v triết l Ch u để kh m ph tr tuệ phương Đ ng.

Product Details ISBN: 9781088025024
ISBN-10: 1088025021
Publisher: Lead Across Cultures International
Publication Date: March 1st, 2022
Pages: 324
Language: Vietnamese