Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập: (song ngữ Anh Việt) (Paperback)

Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập: (song ngữ Anh Việt) By Đức Dalai Lama XIV, Tiểu Nhỏ (Translator), Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

Ba điểm tinh yếu trên đường tu tập: (song ngữ Anh Việt) (Paperback)

$9.49


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Tập's ch n y l bản Việt dịch từ một b i giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV, được ng i Rajiv Mehrotra - đệ tử của đức Đạt-lai Lạt-ma - trực tiếp ban cho ch ng t i c ng với 5 b i giảng kh c nữa, k m theo một văn bản cho ph p chuyển dịch tất cả sang Việt ngữ v ph t h nh ở dạng song ngữ Anh-Việt. Ba điểm tinh yếu tr n đường tu tập l b i giảng giải chi tiết về nghĩa một b i kệ rất nổi tiếng của Đại sư Tongskhapa (T ng-kh ch-ba).
Mặc d đ y l một phần gi o ph p rất uy n o, kh ng dễ nắm hiểu, nhưng đức Đạt-lai Lạt-ma đ hết sức kh o l o trong sự tr nh b y mạch lạc v luận giải chặt chẽ, khiến cho người đọc c thể nắm hiểu được từng vấn đề theo một tr nh tự tiến dần l n. Qua đ , những phần tinh yếu của gi o ph p được giảng r v người đọc c được cơ hội để học hỏi b i kệ của ng i Tongskhapa một c ch dễ d ng hơn rất nhiều so với khi chỉ đọc nguy n bản. Ngo i ra, việc tr nh b y song ngữ Anh-Việt cũng l một lợi thế rất lớn cho c c độc giả sử dụng được tiếng Anh, v c thể đối chiếu ngay từng c u văn, đoạn văn của nguy n t c nếu thấy c n c chỗ kh hiểu.
Ch ng t i th nh k nh tri n đức Đạt-lai Lạt-ma XIV v ng i Rajiv Mehrotra đ d nh cho ch ng t i một đặc n ngo i cả sự mong đợi khi ban tặng những gi o ph p n y, v ch ng t i cũng ngầm hiểu rằng đ y l một m n qu v gi m c c ng i muốn th ng qua ch ng t i để gửi tặng tất cả Phật tử Việt Nam, những ai mong muốn được học hỏi Ch nh ph p của đức Thế T n từ lời dạy của c c bậc cao tăng đương đại. Ch ng t i cũng cảm tạ Lobsang Jordhen đ chuyển dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ để ch ng t i c cơ hội Việt dịch v giới thiệu c ng độc giả Việt Nam. Xin cảm ơn Jeremy Russell đ l m c ng việc hiệu đ nh bản Anh ngữ.

Product Details ISBN: 9781090449696
ISBN-10: 1090449690
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 13th, 2019
Pages: 178
Language: Vietnamese