Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt: Bản in năm 2019 (Paperback)

Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt: Bản in năm 2019 By Nguyễn Minh Tiến Cover Image

Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt: Bản in năm 2019 (Paperback)

$21.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Tiến tr nh Việt dịch Kinh điển đ trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng cho đến nay ch ng ta vẫn chưa c bất kỳ một c ng tr nh thống k đầy đủ n o về c c bản kinh được Việt dịch. Đ y l thiếu's t rất lớn trong thực tế v trong chừng mực n o đ đ ảnh hưởng kh ng nhỏ đến việc ho n th nh Đại tạng Kinh Tiếng Việt như mong ước của tất cả những người con Phật.
Trước hết, do kh ng c một nguồn tham khảo đầy đủ về c c bản kinh Việt dịch, kh ng t dịch giả đ chuyển dịch tr ng lặp những bản kinh đ dịch rồi m kh ng c l do r rệt, chỉ đơn giản l do thiếu th ng tin. Việc c nhiều bản dịch từ một nguy n bản c thể xem l chuyện b nh thường, thậm ch c n c thể gi p người đọc hiểu's u hơn bản kinh từ nhiều g c độ kh c nhau. Tuy nhi n, nếu dịch giả quyết định dịch một bản kinh m người kh c đ chuyển dịch, điều đ c nghĩa l vị ấy đ c sự c n nhắc v tin chắc rằng dịch phẩm của m nh c thể đ ng g p th m những gi trị mới. Ngược lại, việc chuyển dịch tr ng lặp chỉ v kh ng biết đến bản dịch của người kh c lại l một việc kh ng c nghĩa t ch cực lắm, nhất l trong hiện trạng vẫn c n qu nhiều bản kinh chưa được dịch.
Mặt kh c, cũng do kh ng c th ng tin cụ thể về tiến tr nh chuyển dịch kinh điển, c c dịch giả thường quyết định chọn dịch một bản kinh n o đ chỉ ho n to n dựa theo sự cảm nhận chủ quan của m nh, thay v nh n r được to n cảnh trước khi quyết định khởi sự một c ng tr nh dịch thuật.
Hơn thế nữa, th ng tin cụ thể về tiến tr nh chuyển dịch kh ng chỉ c nghĩa lớn lao v quan trọng đối với những người l m c ng việc nghi n cứu, dịch thuật kinh điển, m ngay cả đối với đại ch ng Phật tử n i chung, đ y cũng l điều hết sức cần thiết. Với một bản mục lục kinh điển đầy đủ, người Phật tử sẽ dễ d ng hơn rất nhiều trong việc chọn lựa, học hỏi, nghi n cứu v vận dụng những bản kinh th ch hợp v o sự tu tập.

Product Details ISBN: 9781092170420
ISBN-10: 1092170421
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: March 30th, 2019
Pages: 698
Language: Vietnamese