Isis: De Goddelijke Vrouw (Paperback)

Isis: De Goddelijke Vrouw By Moustafa Gadalla Cover Image

Isis: De Goddelijke Vrouw (Paperback)

$9.48


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Uitleg over het metafysische en fysieke, goddelijk, vrouwelijk principe en ongeveer twintig vrouwelijk gemanifesteerde attributen.Deze in het Nederlands vertaalde Editie bespreekt het goddelijk vrouw principe als de bron van de schepping, zowel metafysisch als fysisch; het vrouwelijke, tweeledige karakter van Isis met Nephthys; de relatie (en eenheid) van de vrouwelijke en mannelijke principes; de numerologie van Isis en Osiris; de rol van Isis als de Maagd en Moeder; bespreking van ongeveer twintig godinnen als de manifestaties van vrouwelijke kenmerken; de rol van de ideologie van Isis doorheen de hele wereld; de allegorie van Isis, Osiris en Horus; en nog veel meer. Dit boek zal zowel uw geest verruimen met uitgebreide informatie als uw hart vullen met een heel spectrum aan emoties.Deze uitgebreide editie van het boek is onderverdeeld in acht hoofdstukken en drie appendices.Hoofdstuk 1: De Moeder van de Creatie behandelt de rol die Isis heeft ten tijde van de creatie, waarbij ze een beeld is van de totaliteit van creatie, en tevens haar relatie met Ra en Osiris.Hoofdstuk 2: Het Dualisme van Isis behandelt haar dualistische aard als het Heilige Intellect en tevens de Cyclus van Creatie en de Universele Baarmoeder.Hoofdstuk 3: Isis en Osiris-Het Dynamische Duo geeft uitleg over de gecombineerde rollen van Isis en Osiris bij de ontwikkeling en het ontstaan van alle creaties in het universum.Hoofdstuk 4: Isis: De Moeder van "God" behandelt haar rol in de Goddelijke onbevlekte ontvangenis van haar zoon Horus, het concept van Maagdelijkheid, haar vlucht en schuilen-samen met haar baby-voor het gevaar van de kwaadaardige machten en het opofferen van het leven van haar zoon.Hoofdstuk 5: In De numerologie van Isis en Osiris worden de getallen van Isis en Osiris, 2 en 3-welke de primaire getallen van de creatie en groei zijn; en hoe deze twee getallen alle vormen, de muzikale harmonie en het ritme van het universum doen ontstaan, beschreven.Hoofdstuk 6: Het groot aantal attributen van Isis beschrijft de zestien vrouwelijke godinnen-de manifestaties van Isis als het vrouwelijke principe van het gecre erde universum.Hoofdstuk 7: In De Beminde in alle landen wordt de wereldwijde verspreiding van de Egyptische religie beschreven en hoe dergelijke geloven voortleven in het christendom; en hoe de religieuze festivals van Isis in het Oude Egypte door het christendom werden overgenomen voor Maria, op dezelfde datums als de Egyptische kalender.Hoofdstuk 8: Het Machtige hart gaat over de eeuwigdurende krachtige invloed van Isis op de mensheid als zoeker naar comfort en een panacee.Appendix 1: Egyptische kosmologie en allegorie n legt uit waarom goed geconstrueerde allegorie n de beste-en misschien wel de enige-manier zijn om ingewikkelde onderwerpen te behandelen zodat de informatie door iedereen wordt begrepen.Appendix 2: In De Universele Egyptische allegorie-Isis en Osiris staat een verkorte versie van het verhaal van de Egyptische allegorie over Isis en Osiris, met nadruk op de rol van Isis als het heilige vrouwelijke principe, manifestaties en gebruik. Het verhaal wordt in stukken verteld, elk gevolgd door een korte metafysische evaluatie van elk segment.Appendix 3: In Hart en ziel-Metafysische bespiegelingen staan de metafysische aspecten van het hart (Isis) en de ziel (Osiris) en hoe een mens in staat is om het hart en de ziel met elkaar samen te laten komen.
Product Details ISBN: 9781521584927
ISBN-10: 1521584923
Publisher: Independently Published
Publication Date: June 28th, 2017
Pages: 148
Language: Dutch