Nguồn chân lẽ thật: Bản in năm 2017 (Paperback)

Nguồn chân lẽ thật: Bản in năm 2017 By Nguyên Minh Cover Image

Nguồn chân lẽ thật: Bản in năm 2017 (Paperback)

$12.98


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Ch n l vốn l một kh i niệm hết sức mơ hồ, chưa từng v cũng sẽ kh ng bao giờ c thể được cụ thể h a th nh một khu n mẫu duy nhất. Mặc d kh ng t người vẫn tin chắc rằng "ch n l chỉ c một", nhưng họ thường qu n rằng điều đ chỉ đ ng khi x t trong trường hợp của ri ng một người hay một nh m người ho n to n c c ng quan điểm. V v thế, cho d mỗi người hay một nh m người c thể đạt đến ch n l "duy nhất" n o đ , th tr n thực tế vẫn lu n tồn tại đ đ y v số những "ch n l " kh c hơn đối với những người kh c hay nh m kh c.
Tri thức giới hạn của hầu hết ch ng ta dường như lu n vấp phải bức tường bế tắc khi nỗ lực soi rọi đến tận c ng nghĩa hiện hữu của đời sống. V trong nỗ lực v vọng để vượt qua sự bế tắc ấy, c những điều h m nay ta tưởng chừng l ch n l tuyệt đối th c thể ng y mai đ trở th nh một mớ tri thức hỗn độn v nghĩa; c những th nh tựu tưởng chừng như đang l m thay đổi cả cuộc đời ta, th c thể trong ph t chốc bỗng đẩy ta v o chỗ hoang mang lạc l ng... Tất cả những thực tiễn ấy, những ai dấn th n v o con đường t m kiếm ch n l đều rất c thể đ từng trải qua. V ch nh v vậy m gi trị khai mở của những lời dạy's ng suốt từ một bậc thầy ch n ch nh l v c ng qu gi .
Kh ng ri ng g mỗi ch ng ta h m nay, nhiều thế hệ nh n loại nối tiếp nhau trong lịch sử cũng đ từng loanh quanh tr n những lối m n đi t m ch n l m thật ra kh ng đưa người ta đến bất cứ nơi n o cả. Nh n danh ch n l , người ta đ từng ch m giết, t n hại lẫn nhau, nhưng thực tế lại cho thấy cả kẻ thắng lẫn người thua đều chẳng ai c được trong tay m nh ch n l
Cũng nh n danh ch n l , c những người, những nh m người đ từng hy sinh tuổi thanh xu n cho đến cả cuộc đời m nh để lao v o cuộc kiếm t m kh ng mệt mỏi, nhưng rồi khi đến cuối đời mới đau đớn nhận ra m nh thậm ch c n chưa biết được ch n l l g

Product Details ISBN: 9781545473764
ISBN-10: 1545473765
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 19th, 2017
Pages: 162
Language: Vietnamese