Phù trợ người lâm chung: Những điều cần biết để giúp đỡ người thân tron (Paperback)

Phù trợ người lâm chung: Những điều cần biết để giúp đỡ người thân tron By Dagpo Rinpoche, Diệu Hạnh Giao Trinh, Nguyễn Minh Tiến Cover Image

Phù trợ người lâm chung: Những điều cần biết để giúp đỡ người thân tron (Paperback)

$16.98


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Phật gi o lu n xem vấn đề sống chết l điều quan trọng nhất cần phải được nhận hiểu một c ch thấu đ o. Đ y l điểm tương đồng giữa tất cả c c t ng ph i kh c nhau trong Phật gi o. Thiền t ng lu n quan niệm sinh tử l việc tối quan trọng của một thiền giả, v ch nh v c i "sinh tử sự đại" n y m thiền sư Huyền Gi c khi đến tham b i Lục tổ đ chống t ch trượng đứng trơ trơ kh ng lễ lạy Chỉ sau khi giải quyết xong chuyện tối quan trọng n y rồi ng i mới ch th nh phủ phục lễ b i Tổ sư. V thế, c thể n i người tu Thiền kh ng sợ chết, nhưng lại sợ nhất l kh ng hiểu r về c i chết. Một khi chưa thấu triệt vấn đề sinh tử, hay n i một c ch kh c l chưa biết chắc được m nh sẽ đi đ u về đ u sau khi chấm dứt cuộc sống n y, th h nh giả d c mi n mật c ng phu đến đ u cũng chưa thể xem l đ nắm chắc được mục ti u giải tho t.
Đối với c c h nh giả Mật t ng th điều n y lại c ng dễ d ng nhận thấy hơn. To n bộ c ng phu h nh tr tu tập của một h nh giả trong suốt cuộc đời hầu như chỉ hướng đến một mục đ ch duy nhất l chuẩn bị cho c i chết. Sở dĩ như thế l v theo Mật t ng th trừ ra một số rất t c c vị đại h nh giả c thể đạt được chứng ngộ v giải tho t ngay trong đời sống, c n đối với hầu hết mọi người th thời điểm chết sẽ l cơ hội tốt nhất, thuận lợi nhất để một h nh giả đạt được sự giải tho t. Kinh điển Mật t ng dạy rằng, khi th n tứ đại tan r cũng l thời điểm t m thức sẽ c một sự "l e's ng" rất gần với t m thức gi c ngộ, v nếu ch ng ta kh ng c sự tu tập để tận dụng cơ hội n y th sau đ nghiệp lực sẽ hiện h nh, tiếp tục x đẩy, dẫn dắt ch ng ta v o c c cảnh giới t i sinh trong's u nẻo lu n hồi.
Ri ng đối với những người tu tập theo ph p m n Tịnh độ th sự chết ch nh l đ ch đến của một đời tu tập. Gi o l Tịnh độ kh ng n i nhiều về tiến tr nh của sự chết, nhưng x c quyết một điều l chắc chắn c sự t i sinh sau khi chết. Tr n căn bản đ , nếu người tu chuẩn bị tốt c c m n tư lương l t n, nguyện v hạnh th chắc chắn sẽ được sự tiếp dẫn của đức Phật A-di-đ c ng Th nh ch ng v được v ng sinh về c i Tịnh độ của Ng i.

Product Details ISBN: 9781545476642
ISBN-10: 1545476640
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 19th, 2017
Pages: 226
Language: Vietnamese