San sẻ yêu thương: Bản in năm 2017 (Paperback)

San sẻ yêu thương: Bản in năm 2017 By Nguyên Minh Cover Image

San sẻ yêu thương: Bản in năm 2017 (Paperback)

$9.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Y u thương l một kh i niệm trừu tượng rất kh định nghĩa. Mặc d vậy, tất cả ch ng ta đều dễ d ng cảm nhận được sự y u thương. Nhưng cảm nhận được sự y u thương l một việc, v hiểu được thế n o l sự y u thương ch n thật lại l một việc kh c. Khi ch ng ta kh ng ph n biệt được sự kh c nhau giữa hai kh i niệm n y, ch ng ta rất dễ rơi v o sai lệch. V v thế, đ i khi ch ng ta c thể v t nh l m tổn thương ch nh những người m ta y u thương nhất. Nếu bạn hiểu được thế n o l sự y u thương ch n thật, th điều đ ng tiếc ấy chắc chắn sẽ kh ng xảy ra. Hơn thế nữa, sự hiểu biết n y c n gi p bảo vệ l ng thương y u của bạn kh ng bị đổi thay v ngoại cảnh.
Y u thương v được y u thương l hai mặt kh ng t ch rời nhau của c ng một vấn đề. Khi bạn y u thương, bạn cũng đồng thời nhận được sự thương y u. Nhiều người than phiền rằng họ y u thương rất nhiều nhưng kh ng nhận được sự y u thương tương xứng từ người kh c. Thật ra, những ai cảm thấy như thế chỉ l v họ chưa c sự y u thương ch n thật. C i m họ ngỡ l l ng thương y u theo c ch đ chỉ l sự biểu hiện của l ng vị kỷ. Họ lu n đ i hỏi, kỳ vọng ở người kh c điều n y, điều nọ... V do sự đ i hỏi, kỳ vọng đ m họ mới ứng xử ra vẻ như l đang y u thương. Khi sự đ i hỏi, kỳ vọng của họ kh ng đạt được v những l do n o đ , họ sẽ kh ng h i l ng, v c i gọi l t nh thương của họ sẽ nhanh ch ng tan đi như bọt nước.
Sự thật l , khi ch ng ta y u thương, ch ng ta kh ng cần đ i hỏi bất cứ một sự đền đ p n o. Nhưng ngay khi ta c được l ng thương y u th bản th n điều đ đ l một sự đền đ p xứng đ ng. Bởi v khi t nh thương thấm đẫm trong ta, niềm vui v hạnh ph c cũng sẽ đồng thời c mặt. Ch ng ta kh ng thể t m được niềm vui v hạnh ph c qu gi n y nếu như ch ng ta kh ng mở l ng y u thương người kh c.

Product Details ISBN: 9781545492970
ISBN-10: 1545492972
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 20th, 2017
Pages: 108
Language: Vietnamese