Sen búp dâng đời: Bản in năm 2017 (Paperback)

Sen búp dâng đời: Bản in năm 2017 By Nguyễn Minh Tiến Cover Image

Sen búp dâng đời: Bản in năm 2017 (Paperback)

$18.56


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Sen b p d ng đời l tuyển tập soạn dịch dựa tr n hai bản H n văn nổi tiếng trong thiền m n, đều mang nghĩa khuyến kh ch, răn nhắc người tu tập. Bản thứ nhất l Khuyến ph t Bồ-đề t m văn (勸發菩提心文) của Đại sư Thật Hiền v bản thứ hai l Quy Sơn cảnh's ch văn (溈山警策文) của Thiền sư Quy Sơn.
Đ y c thể xem l những tuyệt t c trong văn chương Phật gi o bởi t nh chất h m's c với lời văn lưu lo t m g y gọn, nghĩa th m th y m dễ hiểu, lời lẽ hết sức thống thiết m giản dị, tạo được nhiều ấn tượng mạnh mẽ, cảm động v 's u lắng trong l ng người. V thế, kh ng phải v cớ m từ nhiều thế hệ trước đ y, những người xuất gia hầu hết đều phải thuộc nằm l ng hai bản văn n y bằng chữ H n.
Trước đ y ch ng t i đ từng c dịp giới thiệu bản Việt dịch Quy Sơn cảnh's ch văn đến với độc giả, nhưng m i đến nay mới t m được nguy n bản H n văn của Khuyến ph t Bồ-đề t m văn được khắc in chung trong An Sĩ to n thư do Đại sư Ấn Quang giới thiệu. Hai bản văn n y, một khuy n người ph t t m, một khuy n người sau khi ph t t m phải hết sức nỗ lực tu tập, cho n n c thể xem l một kết hợp ho n hảo để trở th nh's ch gối đầu giường cho tất cả c c vị mới xuất gia, những đ a sen b p xinh tươi đang trong tiến tr nh r n luyện để ng y mai bừng nở, ng t hương giải tho t d ng l n cho đời.
Hai bậc thầy viết ra những bản văn n y đều l những vị cao tăng đức độ. Đạo hạnh cao tột của c c ng i l những tấm gương's ng cho hậu thế noi theo. Tuy sống c ch nhau gần ng n năm, nhưng những điều hai vị n i ra thảy đều tương hợp thiết tha, khiến cho kẻ đọc người nghe hai bản văn n y đều cảm thấy phấn chấn nỗ lực trong tu tập v phải tự m nh hổ thẹn v những l c thối t m nản ch .

Product Details ISBN: 9781545493205
ISBN-10: 1545493200
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 20th, 2017
Pages: 262
Language: Vietnamese