Thắp ngọn đuốc hồng: Bản in năm 2017 (Paperback)

Thắp ngọn đuốc hồng: Bản in năm 2017 By Nguyên Minh Cover Image

Thắp ngọn đuốc hồng: Bản in năm 2017 (Paperback)

$12.67


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Một buổi's ng thức dậy, băn khoăn nghe tiếng chim rất lạ. Mỗi một nụ cười, nh mắt, bước ch n đi cũng dường như thay đổi. L ng dạt d o những cảm x c kh tả, v nghĩ đến điều g cũng thấy như m nh đ hiểu biết rất nhiều hơn. hay, m nh đ lớn
N y người bạn trẻ C ch đ y hơn hai mươi năm, t i cũng đ c một buổi's ng như thế, hay n i đ ng hơn l tương tự như thế. V v thế, t i c thể hiểu được phần n o những g m bạn đang cảm nhận. Buổi's ng của bạn c thể đến sau kỳ thi tốt nghiệp, hoặc sau ng y nhận giấy b o v o đại học, hay cũng c thể l v mới h m qua đ y th i, bạn vừa tự m nh ho n tất được một c ng việc n o đ "v c ng quan trọng"...
V ng, mỗi ch ng ta đều trải qua một khoảng giao thời giữa tuổi thơ v sự trưởng th nh. C thể bạn vẫn c n t nhiều băn khoăn tiếc rẻ những ng y v tư của tuổi ấu thơ, với những c u n i, tiếng cười được tu n ra kh ng cần phải đắn đo, c n nhắc... Nhưng bạn cũng đầy n n nao, h o hức trong t m trạng muốn dấn th n v o những điều chưa biết, muốn tự m nh kh m ph cả thế giới đang trải ra trước mắt, c i thế giới m từ trước đến nay bạn lu n bị ngăn cấm kh ng được bước ch n v o, chỉ v chẳng c ai chịu xem bạn l "người lớn" cả
Thế rồi, cuối c ng bạn cũng đ trưởng th nh Cuối c ng bạn cũng đ được mời gọi bước ch n v o "thế giới của người lớn" N y người bạn trẻ, t i v bạn c thể đều giống nhau ở ngưỡng cửa n y, nhưng vẫn c những kh c biệt nhất định về những g m ch ng ta mang theo trong cuộc dấn th n của m nh. Hơn thế nữa, thế giới cũng đ đổi thay nhiều sau hai, ba mươi năm... V c ng kh c lạ biết bao so với một, hai thế kỷ trước đ y, cho đến so với thuở ban sơ m d n tộc ta đang gầy dựng v h nh th nh một nền văn h a Đại Việt...
Nhưng tất cả kh ng c g qua đi m kh ng để lại những m vang nhất định. T i nhớ l đ nhận được rất nhiều từ những người đi trước, nhiều đến nỗi bản th n t i cũng chưa bao giờ thử l m c ng việc đo đếm xem m nh đ nhận được những g . Mặc d vậy, trong mỗi tưởng, lời n i hay việc l m của m nh, t i lu n cảm nhận được dấu ấn của những thế hệ cha anh cho đến những bậc tiền bối của d n tộc từ mu n đời trước... Kh ng c những vốn liếng qu gi ấy, t i tự thấy m nh sẽ chẳng l g cả, thậm ch sẽ chẳng c ch t gi trị n o đ ng để tự nhắc đến m nh.

Product Details ISBN: 9781545497050
ISBN-10: 1545497052
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 20th, 2017
Pages: 156
Language: Vietnamese