Lời Đạo Sư: Giáo huấn khẩu truyền của Đức Bổn Sư (Paperback)

Lời Đạo Sư: Giáo huấn khẩu truyền của Đức Bổn Sư By Hungkar Rinpoche, Hiếu Thiện (Translator) Cover Image

Lời Đạo Sư: Giáo huấn khẩu truyền của Đức Bổn Sư (Paperback)

$19.45


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Cuốn's ch Lời Đạo Sư - quyển I l tuyển tập c c b i giảng của Ng i Hungkar Dorje Rinpoche tại Việt Nam năm 2011, 2012, v một số bức thư Ng i gửi đệ tử từ năm 2009. Đức T n Quý Khyentse Rigdzin Hungkar Dorje là h a th n chuyển thế của Do Khyentse, Đạo Sư vĩ đại của T y Tạng, Tổ của dòng Longchen Nyingthig. Ở T y Tạng, Ngài được t n vinh là hiện th n của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.
Những năm qua nh m ấn tống, v nay l quỹ Zangdok Palri (Zangdok Palri Foundation), đ gửi tới c c bạn nhiều bản ghi ch p c c b i giảng của Ng i Hungkar Dorje Rinpoche tại Việt Nam v một số nơi kh c tr n thế giới như Mỹ, Canada, Nga v.v. Nhiều bạn đạo đ b y tỏ tấm l ng tr n qu , kh t khao đối với những lời dạy giản dị nhưng's u sắc, đi thẳng v o l ng người của Ng i. V n t nh ấy của c c bạn m người g p nhặt cảm thấy m nh c lỗi nhiều về sự chậm trễ trong việc cho ra đời cuốn's ch n y.
Việc ghi ch p lại lời dạy của Rinpoche bằng tiếng Anh v dịch Việt, bi n tập, thiết kế mĩ thuật, l m chế bản, dưới sự hướng dẫn của Ng i, để th nh's ch l c ng việc đ i hỏi phải rất c ng phu, cẩn thận, tốn nhiều thời gian, c ng sức. Đ y l một trong những l do khiến việc ho n th nh tập's ch bị chậm.
Lời n i của Rinpoche thường nhẹ nh ng nhưng h m's c, đa nghĩa, m ngữ nghĩa lại thường nương theo văn cảnh. Thiếu đi văn cảnh của ph p hội, đạo tr ng ... th việc chuyển tải những nghĩa h m chứa đ i khi rất kh khăn.
Rinpoche đ c lần tr ch lời n i của Nelson Mandela: "Nếu một người n i với một người kh c bằng ngoại ngữ th lời n i chỉ động tới khối c. Nhưng nếu người ấy n i với người kia bằng tiếng mẹ đẻ th lời n i sẽ động tới con tim."
Mong ước của người g p nhặt l tuy Rinpoche kh ng trực tiếp n i với ch ng ta bằng tiếng Việt, nhưng lời của Ng i vẫn thấm's u v o con tim người đọc, chứ kh ng chỉ dừng nơi khối c.
Quỹ Zangdok Palri rất mong sẽ c đủ duy n l nh để gửi tới bạn đọc mỗi năm một cuốn trong seri's ch Lời Đạo Sư. Cuốn's ch n y l quyển I. Do đ y l cuốn's ch đầu tay, chắc chắn sẽ c n nhiều thiếu's t. Rất mong qu bạn đạo gần xa lượng thứ v ch n t nh g p để chỉnh sửa cho c c lần t i bản sau v những cuốn's ch sau của seri được ho n thiện hơn.

Product Details ISBN: 9781546349051
ISBN-10: 1546349057
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 29th, 2017
Pages: 280
Language: Vietnamese