Bóng thời gian: Tập truyện ngắn Phật giáo (Paperback)

Bóng thời gian: Tập truyện ngắn Phật giáo By Diệu Kim, Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

Bóng thời gian: Tập truyện ngắn Phật giáo (Paperback)

$13.49


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Những năm gần đ y, c một dấu hiệu rất đ ng mừng l c c t c phẩm Phật học đ xuất hiện ng y c ng nhiều v hết sức phong ph , từ những trước t c của c c vị đại sư cho đến c c bản dịch gi o ph p từ Anh ngữ, H n ngữ; từ những b i giảng d nh cho người sơ cơ đến những t c phẩm nghi n cứu Phật học chuy n's u; từ c c's ch giảng luận về Tịnh độ, Thiền t ng cho đến Mật t ng đều c đủ v thường xuy n gia tăng số lượng. V thế, người Phật tử đ kh ng c n phải kh khăn trong việc t m kiếm v chọn lựa m n ăn tinh thần th ch hợp với m nh.
Tuy nhi n, c một thực tế l những t c phẩm văn chương Phật gi o dường như vẫn c n kh t ỏi. Người ta vẫn phải t m đọc Thơ văn L Trần hay Quy nguy n trực chỉ như những t c phẩm văn học Phật gi o v c ng hiếm hoi's t lại từ xưa, trong khi những's ng t c văn học Phật gi o gần đ y vẫn c n kh hạn chế.
Trong bối cảnh đ , t i rất vui khi nhận được tập bản thảo n y từ t c giả với lời đề nghị nhờ đọc lại. Quả thật, với một b t ph p nhẹ nh ng, trong's ng v mang đậm chất giọng Nam bộ, nữ t c giả xuất th n từ miền qu Đồng Th p n y đ chia sẻ với ch ng ta rất nhiều những suy tư, trăn trở qua vốn sống thực tế của chị. V thế, t i hy vọng tuyển tập truyện ngắn n y sẽ g p phần đ p ứng được nhu cầu học hỏi v tu tập của người Phật tử th ng qua sự thưởng l m văn chương Phật gi o, một nhu cầu ch nh đ ng v đang ng y c ng gia tăng đặc biệt trong lớp trẻ hiện nay.
Hy vọng t c phẩm n y sẽ mang đến cho người đọc kh ng chỉ l những ph t gi y thư gi n đơn thuần, m c n l những tư tưởng's u sắc, những cảm x c y u người thương đời được t c giả gửi gắm qua ng i b t, c thể gi p mỗi người ch ng ta lu n nỗ lực vươn l n để sống tốt đẹp hơn, ho n thiện hơn.

Product Details ISBN: 9781546366300
ISBN-10: 154636630X
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 28th, 2017
Pages: 166
Language: Vietnamese