Những thực hành trọng yếu: Tuyển tập bài giảng và thực hành của các vị Lạt-ma Tây T& (Paperback)

Những thực hành trọng yếu: Tuyển tập bài giảng và thực hành của các vị Lạt-ma Tây T& By Thanh Liên, Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

Những thực hành trọng yếu: Tuyển tập bài giảng và thực hành của các vị Lạt-ma Tây T& (Paperback)

$18.25


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Việc chứng ngộ bản t nh của t m l điều kh ng thể giải th ch bằng ng n từ m chỉ c thể được th nh tựu nhờ thiền định. Ch ng ta n n ph t triển l ng từ bi v tr nh giận dữ. Ch nh v muốn tạo ra niềm vui lớn lao m mọi người phải l m việc cực nhọc, cụ thể l để tạo dựng n n Trung t m Ph p n y. Điều đ kh ng phải v n l Trung t m Ph p của t i, m ch nh l v gi o l của Đức Phật hết sức qu b u v 's u xa. Thậm ch nếu chỉ c một lời dạy của Ng i lọt v o tai người n o đ th điều đ thật ch lợi; cũng tương tự như thể người đ tho ng nh n thấy một tượng Phật.
Những ho n cảnh n y l nền tảng cho việc thực h nh Ph p. Ch ng để lại một dấu ấn v mối li n hệ với c nh n. Việc bố th Ph p cho mọi người c rất nhiều c ng đức.
Việc t ch tập c ng đức kh ng nhất thiết c nghĩa l bạn phải c ng dường một ngọn đ n bơ hay tặng một m n qu h o ph ng cho người ngh o. C ng đức tuyệt hảo nhất l tặng cho bản th n bạn v những người kh c cơ hội lắng nghe v thực h nh Ph p.

Product Details ISBN: 9781546386520
ISBN-10: 1546386521
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 29th, 2017
Pages: 256
Language: Vietnamese