Ai Cập huyền bí: Bản in năm 2017 (Paperback)

Ai Cập huyền bí: Bản in năm 2017 By Nguyễn Hữu Kiệt (Translator), Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

Ai Cập huyền bí: Bản in năm 2017 (Paperback)

$19.49


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

T c giả quyển Đ ng Phương huyền b , ng Paul Brunton, đ cho ch ng ta thấy những kh a cạnh ẩn giấu của đời sống t m linh Ấn Độ, với những vị đạo sĩ ch n tu v những đền đ i cổ k nh từ ngh n xưa vẫn ti u biểu cho c i quốc hồn quốc t y của xứ ấy. Trong quyển Ai Cập Huyền B , t c giả c n đưa ch ng ta đi xa hơn nữa. Trong chuyến du h nh của ng sang xứ n y, một người bạn bản xứ c n i với ng rằng, ở xứ Ai Cập ng y nay thật kh m kh m ph được một v i di t ch của sự sinh hoạt t m linh huyền b v khoa Huyền m n th m's u kỳ diệu của thời cổ xưa. Tuy vậy, đ ch nh l c i mục đ ch những cuộc sưu tầm khảo cứu của một người hăng say v dốc l ng tầm đạo như ng Brunton.
Trong chuyến du h nh sang Ai Cập, t c giả đ d y c ng th u thập được nhiều kinh nghiệm huyền linh v thần b . Ngo i ra t c giả c n tr nh b y những kh a cạnh b ẩn kh c của xứ Ai Cập m ng y nay t người được biết đến v m tả lại những cuộc điểm đạo trong c c đền thờ, c ng khoa Huyền m n của một xứ sở c nền văn minh gần như cổ xưa nhất thế giới.
T m trạng của ng sau khi đến viếng xứ n y c thể được diễn tả đ ng như trong một c u ngụ ng n cổ xưa của người La M "Ai đ một lần uống nước's ng Nile sẽ vĩnh viễn trở th nh bạn hữu của những người d n sống b n bờ con's ng vĩ đại ấy."
Hy vọng cuốn's ch sẽ mang đến cho bạn đọc những gi y ph t giải tr bổ ch v l th .

Product Details ISBN: 9781546389538
ISBN-10: 1546389539
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 29th, 2017
Pages: 276
Language: Vietnamese