Những giai thoại huyền bí: Hồi ký của Đại tá Olcott - Người sáng lập Hội Thông Thiên H (Paperback)

Những giai thoại huyền bí: Hồi ký của Đại tá Olcott - Người sáng lập Hội Thông Thiên H By Nguyễn Hữu Kiệt (Translator), Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

Những giai thoại huyền bí: Hồi ký của Đại tá Olcott - Người sáng lập Hội Thông Thiên H (Paperback)

$19.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

Tập's ch n y tr nh b y về lịch sử h nh th nh v ph t triển của Hội Th ng thi n học, một tổ chức huyền linh đ từng một thời tạo ra kh nhiều ảnh hưởng ở nhiều nơi tr n thế giới. Tiếp theo tập Hồi k của Đại t H. S. Olcott, một trong hai nh đồng's ng lập của Hội Th ng thi n học, tập's ch n y cũng do Đại t Olcott kể lại một c ch kh ch quan những giai thoại huyền b m bản th n ng đ từng chứng kiến.
Độc giả c thể tin hoặc kh ng tin v o lời kể của t c giả, v những giai thoại huyền b được thuật lại ở đ y c h m chứa những nghĩa g hoặc phải được giải th ch như thế n o, những điều đ kh ng quan trọng. Điểm đặc sắc nổi bật trong tập's ch n y l th ng qua những c u chuyện được kể lại, nhiều sự kiện lịch sử c li n quan cũng được ghi nhận một c ch ch nh x c, v được m tả một c ch chi tiết, sống động, cung cấp cho người đọc một c i nh n to n cảnh về đất nước Ấn Độ trong một giai đoạn m ng y nay rất t người c n nhớ đến.
Trong nghĩa đ , hy vọng tập's ch sẽ mang lại rất nhiều điều th vị cho bạn đọc.

Product Details ISBN: 9781546401452
ISBN-10: 1546401458
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: April 30th, 2017
Pages: 290
Language: Vietnamese