Giảng giải Cảm ứng thiên - Tập 2: Loạt bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không (Hardcover)

Giảng giải Cảm ứng thiên - Tập 2: Loạt bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không By Hòa Thượng Tịnh Không, Nguyễn Minh Tiến (Translator) Cover Image

Giảng giải Cảm ứng thiên - Tập 2: Loạt bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không (Hardcover)

$34.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Loạt b i giảng n y được H a thượng Tịnh Kh ng khởi giảng tại giảng đường Tịnh T ng Hiệp Hội Singapore từ ng y 14 th ng 5 năm 1999 v k o d i cho đến ng y ho n tất l 20 th ng 4 năm 2000, t nh ra cũng gần tr n một năm. Trong suốt thời gian n y, H a thượng lu n cố gắng duy tr c c buổi giảng v o's ng sớm, kể cả v o những l c H a thượng c Phật sự phải rời Singapore. V thế, ch ng ta thấy c nhiều b i giảng cũng được thực hiện ở Hương Cảng (Hong Kong), Australia... Tuy nhi n, do nhiều nh n duy n Phật sự kh c n n đ c nhiều thời gian gi n đoạn trong suốt qu tr nh n y, do đ m tổng cộng 195 buổi giảng đ phải mất gần một năm mới ho n tất.
Mặc d băng ghi h nh c c buổi giảng đ được lưu h nh rộng r i từ l u, việc chuyển dịch sang Việt ngữ vẫn chưa được thực hiện ho n chỉnh. Bản dịch phổ biến hiện nay đ xuất bản th nh's ch tại Việt Nam ghi l của Vọng T y Cư Sĩ v Vi n Đạt Cư Sĩ, do NXB Hồng Đức ấn h nh, gồm 2 quyển, theo so's nh của ch ng ch ng t i th chỉ dịch đến b i giảng thứ 106. Như vậy, chỉ mới được khoảng hơn một nửa.
Khoảng giữa năm 2017, một nh m Phật tử cộng tu tại H Nội li n lạc với t i để xin ph p được in ấn tống's ch Chuyển họa th nh ph c do ch ng t i chuyển dịch. Ch ng t i đ đồng cho họ sử dụng bản Việt dịch n y v o mục đ ch ấn tống, ho n to n v điều kiện. Từ nh n duy n kết nối n y, họ b y tỏ mong muốn nhờ ch ng t i chuyển dịch một số tựa's ch như Th nh học căn chi căn, Quần thư trị yếu... Tuy vậy, do chưa đủ nh n duy n n n bản dịch c c's ch n y vẫn chưa được tiến h nh. Đến cuối năm 2017 th nh m Phật tử ở đạo trường n y ch nh thức nhờ ch ng t i chuyển dịch loạt b i giảng giải Cảm ứng thi n n y của H a thượng Tịnh Kh ng. Đầu năm 2018, ch ng t i thực hiện bản dịch đầu ti n tại B Rịa Vũng T u, Việt Nam v sau đ vẫn tiếp tục đều đặn cho đến th ng 2 năm 2019 n y th ho n tất tại th nh phố Westminster, miền nam California, Hoa Kỳ. Như vậy, thời gian chuyển dịch's ch n y đ k o d i hơn một năm.

Product Details ISBN: 9781797056562
ISBN-10: 1797056565
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: February 16th, 2019
Pages: 876
Language: Vietnamese