Sách NẤu Ăn Hoàn HẢo 2023 Thanh Protein Chocolate (Paperback)

Sách NẤu Ăn Hoàn HẢo 2023 Thanh Protein Chocolate By Ân Đông Cover Image

Sách NẤu Ăn Hoàn HẢo 2023 Thanh Protein Chocolate (Paperback)

$43.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

Lịch sử của S c la


Trước khi cắn một thanh sữa b o ngậy, mịn m ng, bạn n n biết rằng's c la kh ng phải l c n o cũng ngọt ng o như vậy. Theo truyền thống, ch ng l một thức uống đắng. S c la ban đầu được t m thấy trong c c khu rừng mưa nhiệt đới ở Trung Mỹ.


S c la được trồng bởi người Mesoamerican, v bộ lạc cổ xưa tin rằng's c la chứa sức mạnh thần b . N cũng được biết đến với đặc t nh k ch th ch t nh dục v phẩm chất t m linh. Hạt ca cao được người Maya t n thờ. V ch ng chỉ d nh ri ng cho c c chức sắc, nh cai trị, chiến binh v linh mục cao qu nhất. N cũng l một dạng tiền tệ trong khu vực của người Maya.


Năm 1828, m y p ca cao được th nh lập. M y n y sẽ t ch bơ ca cao v bột ca cao ra khỏi hạt ca cao. Năm 1887, một nh sản xuất's c la Thụy Sĩ quyết định cho sữa v o hỗn hợp. Anh ấy đang t m kiếm một c ch để bảo quản's c la sữa trong một thời gian d i v do đ ,'s c la sữa đ được giới thiệu ra thế giới. Kể từ đ , S c la đ dễ d ng tiếp cận với đại ch ng. Với việc tiếp thị v sản xuất nhiều hơn,'s c la giờ đ y l một m n ngon m mọi người đều c thể thưởng thức.

Product Details ISBN: 9781805422372
ISBN-10: 1805422375
Publisher: Not Avail
Publication Date: December 20th, 2022
Pages: 268
Language: Vietnamese