ספר המתכונים החיוניים לט (Paperback)

ספר המתכונים החיוניים לט By אושר כ&#15 Cover Image

ספר המתכונים החיוניים לט (Paperback)

$42.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

גלה כיצד אתה יכול ליהנות מארוחות מדהימות מטוגנות, צלויות וצלויות ללא שומן או בלגן עם ספר הבישול השלם הזה של טיגון אוויר


יותר טובות ואפילו שלך לגוף שטובות וטעימות רוחשות ארוחות לבשל רוצה אתה האם? שלך הטעם לבלוטות ? מדהימות ביתיות ארוחות עם והמשפחה החברים את להרשים חולמים ? מזיקים ושומן שמן ללא עליך האהוב האוכל כלמ ליהנות רוצה שאתה או לקרוא תמשיך אז 100 לכם מספק, המתחיל הטבח עבור במיוחד שנכתב, זה ואינטואיטיבי אותנטי מדריך מנות להכין רוצים אתם אם. אוויר טיגון של ומזינים טעימים מתכונים של מדהימים ימים, שומן ועודפי מזיק שמן עם בריאותכם על להתפשר רוצים אינכם אבל, תיאבון מעוררות מגוון עם דשנות, בריאות, טריות מארוחות ליהנות מהפכנית דרך לכם מציע האוויר הטיגון. שונים מרכיבים של רחב טיגון למשתמשי שמתאימות לביצוע קלות הוראות עם יחד, יצירתיים טעמים של שפע עם את ולבשל לצלות, לצלות, לאפות, לטגן ליכו אתה עכשיו, כאחד ומתקדמים מתחילים אוויר לחץ או טרחה ללא עליך האהובות


הארוחות כל בפנים שתגלו ממה מעט רק הנה


 מדוע ה-Air Fryer מאפשר לך ליהנות מארוחות פריכות וטעימות ללא שומן או בלגן

 איך אתה יכול להתחיל להשתמש באופן מיידי ב-Air Fryer שלך כדי להכין מנות באיכות מסעדה בבית  מתכונים יוצאי דופן לארוחת בוקר, צהריים, ערב ואפילו קינוח  הוראות שלב אחר שלב שמדריכות אותך בכל מתכון

 בשר ופירות ים רוחשים, ירקות בריאים, דגנים וקטניות, חטיפים ודברים, ועוד הרבה

זה מקיף מלווה מדריך ריות קל היה לא מעולם בריא מזון בישול, האוויר הטיגון נפלאות עם ולהתחיל הרגיל הטיגון של מהבלגן להיפרד, שלך המטבח את להדליק השראה בך יעורר.מקצוען שף כמו לבש

Product Details ISBN: 9781805425526
ISBN-10: 1805425528
Publisher: Not Avail
Publication Date: January 17th, 2023
Pages: 214
Language: Hebrew