Vegánska Biblia Tofu, Seitan a Tempeh Recepty (Paperback)

Vegánska Biblia Tofu, Seitan a Tempeh Recepty By Gertrúda Litajová Cover Image

Vegánska Biblia Tofu, Seitan a Tempeh Recepty (Paperback)

$42.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Ak chcete skombinovať svoje zdroje bielkov n's rastlinn mi zdrojmi energie, nehľadajte nič in ako tofu ako ľahko variteľn veg nsku alebo vegetari nsku moznosť. Tofu je flexibiln , pri varen . Je to preto, ze prich dza v r znych text rach (v z vislosti od toho, koľko vody sa vytlač ) a je dosť nev razn . Pretoze je relat vne bez chuti, dobre sa prisp sobuje in m pr chutiam bez toho, aby im konkuroval.


Tofu, tiez zn my ako fazuľov tvaroh, je jedlo pripraven zr zan m's jov ho mlieka a n sledn m lisovan m v sledn ho tvarohu do pevn ch bielych blokov r znej m kkosti; m ze byť hodv bna, m kk , pevn , extra pevn alebo super pevn . Okrem t chto sirok ch kateg ri existuje mnoho druhov tofu. M jemn chuť, preto sa d pouziť do slan ch aj sladk ch jed l. Často sa koren alebo marinuje tak, aby vyhovovalo jedlu a jeho chuti, a vďaka svojej hubovitej strukt re dobre absorbuje chute.


Ak ste's n m este nikdy nepracovali, varenie tofu m ze byť skľučuj ce. Ale keď sa o tom trochu nauč te, pripraviť tofu dobre uz nem ze byť jednoduchsie Nizsie n jdete tie najchutnejsie a najjednoduchsie recepty, ktor m zete variť ako profesion l

Jednoduch tipy na varenie tofu:


 Uistite sa, ze ste vybrali spr vnu text ru. V obchodoch's potravinami sa pohybuje od hodv bneho po pevn a

extra pevn . M kk hodv bne tofu by bolo mojou voľbou na miesanie do dezertov alebo kr janie do miso polievky, ale ak ho pod vate ako hlavn jedlo alebo ho nalievate na misy, budete potrebovať extra tuh . M v datnejsiu, hustejsiu strukt ru a mens obsah vody ako in druhy tofu. Pozn mka: Najradsej kupujem bio tofu vyroben bez geneticky modifikovanej's je.


 Stlačte ho. Tofu obsahuje veľa vody a v čsinu z nej budete chcieť vytlačiť, najm ak ho pečiete, grilujete alebo smaz te. Lisy na tofu's dostupn v obchodoch, ale nie's potrebn . M zete pouziť stoh kn h, alebo len urobiť to, čo ja, a pomocou r k ho zľahka zatlačiť do kuchynskej utierky alebo papierov ch utierok. (Len sa uistite, ze netlač te pr lis silno, inak sa rozpadne )


 Spice. to. Hore. Existuje d vod, prečo tofu dost va flak za to, ze je nev razn , a to preto, ze je Uistite sa, ze ho dobre okoren te. M zete ho marinovať alebo pripraviť podľa receptu na chrumkav pečen tofu

Product Details ISBN: 9781805427612
ISBN-10: 180542761X
Publisher: Gertruda Litajova
Publication Date: February 2nd, 2023
Pages: 224
Language: Slovak