Sách DẠy NẤu Ăn ChuẨn BỊ BỮa Ăn Lành MẠnh (Paperback)

Sách DẠy NẤu Ăn ChuẨn BỊ BỮa Ăn Lành MẠnh By Bình Linh Cover Image

Sách DẠy NẤu Ăn ChuẨn BỊ BỮa Ăn Lành MẠnh (Paperback)

$44.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Chuẩn bị bữa ăn l vũ kh b mật của tất cả những người nổi tiếng c th n h nh c n đối dễ d ng lang thang khắp LA-đ l điều m nhiều đầu bếp ri ng h ng đầu l m để gi p kh ch h ng của họ đi đ ng hướng v vui vẻ.


Việc chuẩn bị bữa ăn gi p bạn dễ d ng c được một bữa ăn đầy đủ khẩu phần, t calo, đầy đủ trong tầm tay của m nh bất cứ l c n o. Bằng c ch chuẩn bị trước bữa ăn v o cuối tuần v chia c c bữa ăn th nh c c phần vừa phải, được kiểm so t lượng calo, bạn sẽ dễ d ng lấy được b t bibimbap H n Quốc đ chuẩn bị sẵn của m nh v o một buổi tối bận rộn trong tuần cũng như lấy một phi n bản nhiều natri mua ở cửa h ng hoặc một phi n bản mang đi, nhiều calo.

Product Details ISBN: 9781805428985
ISBN-10: 1805428985
Publisher: Binh Linh
Publication Date: February 8th, 2023
Pages: 274
Language: Vietnamese