Sách NẤu Ăn Hoàn Thành Cho Bé VÀ TrẺ Em TrẺ Em (Paperback)

Sách NẤu Ăn Hoàn Thành Cho Bé VÀ TrẺ Em TrẺ Em By Oanh Tú Cover Image

Sách NẤu Ăn Hoàn Thành Cho Bé VÀ TrẺ Em TrẺ Em (Paperback)

$41.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Đ y l bước đầu ti n th vị khi con bạn bắt đầu bước v o thế giới ẩm thực cao cấp v những hương vị lạ. Một ng y n o đ , niềm vui của bạn sẽ l thưởng thức pizza với bạn b sau giờ học, ch n cua v b nh canap tại nh h ng y u th ch của họ v rượu vang hảo hạng với một người quan trọng kh c. Nhưng trước ti n, trẻ phải nắm được những kiến thức cơ bản về Thức ăn trẻ em - v bạn cũng vậy


Việc chuyển con bạn từ chế độ ăn lỏng gồm sữa mẹ hoặc sữa c ng thức sang thức ăn đặc dần dần kh ng phải l c n o cũng đơn giản như bạn tưởng. Nhiều b mẹ nhận thấy việc cho con ăn l một trong những nhiệm vụ kh khăn v nặng nề nhất trong năm đầu ti n. Tuy nhi n, với hướng dẫn dễ thực hiện n y trong tầm tay, bạn c thể dạy b ăn một c ch tự tin v kh o l o. Với kiến thức ph hợp trong tay, bạn sẽ giảm thiểu những cơn đau đầu v đảm bảo rằng con bạn ph t triển kỹ năng ăn uống một c ch nhanh ch ng, hiệu quả v vui vẻ nhất c thể.

Product Details ISBN: 9781835646397
ISBN-10: 1835646395
Publisher: Oanh Tu
Publication Date: October 2nd, 2023
Pages: 214
Language: Vietnamese