Cho là nhận (Paperback)

Cho là nhận By Nguyen Minh Cover Image

Cho là nhận (Paperback)

$9.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Mỗi ch ng ta ai cũng chỉ c một cuộc đời để sống. Điều quan trọng l , trong thực tế ch ng ta kh ng c sự lựa chọn sống hay kh ng sống, m chỉ c sự lựa chọn sống như thế n o.
Cho d ta chọn c ch sống như thế n o th cuộc sống chắc chắn rồi cũng qua nhanh, ph t cuối đời rồi sẽ đến. Khi quay nh n lại bao thăng trầm sướng khổ, điều c n lại trong ta kh ng phải l những ảnh hưởng tốt xấu về mặt vật chất hay cảm x c - tất cả những thứ ấy đều đ qua đi - m ch nh l nhận thức của ta về đời sống th ng qua bao kinh nghiệm thăng trầm sướng khổ đ .
T i viết những d ng n y sau khi đ vượt qua độ tuổi "tri thi n mệnh", n n c thể sẽ phần n o xa lạ với những bạn trẻ đang hăm hở x ng pha tr n những "chiến tuyến" kh c nhau của cuộc đời. Nhưng t i sẽ kh ng khuy n c c bạn quay về nh ngồi trầm ng m b n t ch tr để suy ngẫm về nghĩa cuộc đời, v điều đ chắc chắn cũng kh ng mang lại ch t gi trị thực sự n o cho cuộc sống của c c bạn. H y tiếp tục những g m nh đang l m với tất cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ - v h y tin t i, đ cũng ch nh l điều t i đ l m từ hai, ba mươi năm trước - nhưng h y nhớ d nh cho ch nh m nh đ i ch t thời gian để trả lời c u hỏi: Bạn đang sống theo c ch như thế n o?

Product Details ISBN: 9781981471386
ISBN-10: 1981471383
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: December 6th, 2017
Pages: 152
Language: Vietnamese