Gọi nắng xuân về (Paperback)

Gọi nắng xuân về By Nguyên Minh Cover Image

Gọi nắng xuân về (Paperback)

$6.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

"Xu n đến xu n đi" ch nh l m a xu n trong tự nhi n theo thời tiết m lu n chuyển, v khi nắng xu n được gọi về tr n ngập trong t m hồn của mỗi ch ng ta th l c ấy cho d "hoa t n hoa nở", trong l ng ta vẫn lu n c một m a xu n mi n viễn. Chỉ trong nghĩa đ th m a xu n mới c thể hiện hữu c ng ch ng ta trong suốt d ng thời gian v tận, v mỗi một h nh vi, tưởng của ch ng ta đều sẽ l những hạt giống tốt đẹp để nu i dưỡng th nh những đ a hoa xu n tươi thắm của thương y u v 's ng suốt, thay v l những nguy n nh n m muội lu n g y ra khổ đau cho ch nh bản th n ta v biết bao người kh c.
V cũng từ những nghĩa n u tr n m tập's ch mỏng n y đ được h nh th nh, cho d người viết tự biết c n c rất nhiều hạn chế trong sự nhận hiểu cũng như diễn đạt của m nh. Mặc d vậy, x t cho c ng th bản th n ng n ngữ cũng đ c những giới hạn nhất định của n , nhưng ta kh ng thể v l do đ m bỏ đi kh ng sử dụng. Người xưa từng n i: " tại ng n ngoại", rất mong người đọc sẽ được qu n lời, niệm t nh tha thứ cho những sai's t t nhiều kh ng thể tr nh khỏi. Người viết xin hoan hỷ đ n nhận v ch n th nh biết ơn mọi sự chỉ dạy từ c c bậc thiện hữu tri thức gần xa.

Product Details ISBN: 9781981619757
ISBN-10: 1981619755
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: December 11th, 2017
Pages: 104
Language: Vietnamese