Hạnh phúc khắp quanh ta: Vận dụng lời Phật dạy trong cuộc sống hằng ngày (Paperback)

Hạnh phúc khắp quanh ta: Vận dụng lời Phật dạy trong cuộc sống hằng ngày By Nguyên Minh Cover Image

Hạnh phúc khắp quanh ta: Vận dụng lời Phật dạy trong cuộc sống hằng ngày (Paperback)

$8.98


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Một trong những kh i niệm kh nắm bắt nhất trong ng n ngữ lo i người c lẽ l kh i niệm về hạnh ph c. D đ tốn hao rất nhiều giấy mực với chủ đề n y từ xưa nay, ch ng ta vẫn chưa bao giờ - v sẽ kh ng bao giờ - đạt đến một sự m tả cụ thể về n . Nhưng thật kh ng may, cho d chẳng bao giờ c thể hiểu hết về n , đ y lại ch nh l mục ti u theo đuổi của con người trong bất cứ thời đại n o. Mọi nỗ lực của ch ng ta trong tất cả c c l nh vực nghi n cứu, x y dựng, r n luyện... chung quy cũng đều l nhắm đến một đời sống hạnh ph c cho con người, cho d trong phần lớn c c trường hợp th mục ti u ấy chỉ như một c i b ng xa vời ph a trước. Ngay cả khi con người đ nh giết lẫn nhau trong những cuộc thế chiến, th mục ti u m họ n u ra vẫn l để c được cuộc sống hạnh ph c, cho d điều họ đang l m ch nh l g y ra những nỗi thống khổ c ng cực cho nhau.
Nh n từ những g c độ's u xa, trừu tượng hơn, triết học v t n gi o cũng l những phương tiện m con người mong muốn c thể sử dụng để đạt đến hạnh ph c. Kh ng c mục ti u n y đề ra ph a trước, mọi sự suy tưởng hay gi o h a, tu tập quả thật cũng kh ng c n c nghĩa g . Tuy nhi n, với những triết thuyết hay t n gi o kh c nhau, sự kh c biệt c thể chỉ ra được chăng ch nh l xuất ph t từ những c ch hiểu kh c nhau về hạnh ph c.
Quay về với cuộc sống hằng ng y của mỗi ch ng ta, hạnh ph c được tiếp cận một c ch giản dị hơn, như l những khoảnh khắc - thường l ngắn ngủi - m ta cảm thấy h i l ng, thỏa m n với hiện tại, với những g hiện c hoặc đang xảy đến với ta. Tuy nhi n, cho d ch ng ta lu n nỗ lực để c được thật nhiều những gi y ph t như thế, th c vẻ như ch ng lại chỉ đến với ta một c ch bất chợt, t y tiện kh ng theo như mong muốn. Trong tiếng Anh, từ "happy" được d ng để chỉ trạng th i vui vẻ hay hạnh ph c vốn được bắt nguồn ở từ "happ" trong tiếng Iceland c nghĩa l "may mắn" hay "t nh cờ". Phải chăng điều n y cũng thể hiện một c ch nh n về hạnh ph c, như một t nh chất b ẩn m hầu hết ch ng ta đều c thể cảm nhận được?
Thật ra, ch ng ta c thể n o đạt đến cuộc sống hạnh ph c bằng v o những nỗ lực tự th n theo một c ch n o đ m kh ng phải phụ thuộc v o yếu tố may mắn, thời vận hay chăng? C u hỏi n y quả thật kh ng dễ trả lời. V c ng kh ng dễ tiếp nhận nếu như quả thật c được một giải ph p cho vấn đề.

Product Details ISBN: 9781981627523
ISBN-10: 1981627529
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: December 11th, 2017
Pages: 158
Language: Vietnamese