Lục tổ Đại sư: Con người và huyền thoại (Paperback)

Lục tổ Đại sư: Con người và huyền thoại By Nguyễn Minh Tiến Cover Image

Lục tổ Đại sư: Con người và huyền thoại (Paperback)

$7.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Đại sư Huệ Năng ra đời năm 638, l vị Tổ sư đời thứ's u (Lục Tổ) của Thiền t ng Trung Hoa, v l một trong những vị Tổ sư được nhiều người biết đến nhất. Vai tr của ng i cũng đặc biệt quan trọng đối với người Việt Nam, bởi v c những mối li n hệ v ảnh hưởng trực tiếp cũng như gi n tiếp của ng i đối với Thiền t ng Việt Nam m ch ng t i sẽ cố gắng tr nh b y một phần trong tập's ch n y, v bởi v hầu hết những người học thiền hầu như kh ng ai l kh ng biết đến quyển Ph p Bảo Đ n Kinh do ng i truyền lại.
Tương tự như chuyện kể về hầu hết c c vị th nh nh n của thời xa xưa, những g ng y nay ch ng ta được biết về Lục Tổ Huệ Năng l một sự pha lẫn kỳ th giữa v v n những yếu tố sử liệu xen lẫn với huyền thoại, giữa những điều rất thật xen lẫn với những điều hư ảo, kỳ b ... Nhưng bao tr m l n tất cả vẫn l một nh n c ch si u việt toả's ng mu n đời của một bậc ch n tu gi c ngộ. Cho d sự toả's ng ấy c thể được hậu thế m tả, ca ngợi theo những c ch kh c nhau, nhưng điều tất yếu l kh ng n n v thế m l m sai lệch đi những g vốn c về con người thật của ng i.
Tập's ch n y được thực hiện với mục đ ch giới thiệu c ng độc giả đ i n t về Lục Tổ Đại sư, bao gồm những g được ghi ch p trong c c tư liệu của người đi trước v kể cả một số huyền thoại được lưu truyền rộng r i về ng i. Nhưng ch ng t i đ thực hiện việc n y với một sự thận trọng cần thiết v c định hướng. Trong khi thu thập tư liệu để h nh th nh tập's ch, ch ng t i cố gắng ph n t ch r những yếu tố n o c thể tạm gọi l "sử liệu" bởi t nh x c thực tương đối của ch ng, v những yếu tố n o c thể xem l truyền thuyết, huyền thoại bởi đ được ph t sinh từ tr tưởng tượng của người đời.
Tuy nhi n, ngay cả trong trường hợp khảo's t những yếu tố kh ng x c thực, ch ng t i vẫn cố gắng để c thể một phần n o đ ph n t ch, chắt lọc được những yếu tố thật tiềm ẩn b n trong lớp vỏ huyền thoại, kỳ b , bằng c ch nh n nhận mọi vấn đề với một g c độ kh ch quan v lu n được soi's ng một c ch nhất qu n bởi những g ph hợp với tinh thần Phật gi o n i chung, Thiền t ng n i ri ng.

Product Details ISBN: 9781986396257
ISBN-10: 1986396258
Publisher: United Buddhist Foundation
Publication Date: March 10th, 2018
Pages: 138
Language: Vietnamese