Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng (Paperback)

Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng By Thích Phước an Cover Image

Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng (Paperback)

$12.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Trong một lần đi ra's ng lấy nước, người d n nh n thấy ng đột
nhi n dừng lại, c i xuống v hốt từ thinh kh ng l n c i g đ , nh n
ngắm một c ch tần ngần, rồi phất tay bỏ đi.
V t m , nhiều người cũng đ chạy đến v quan's t xem thiền sư
đ t m thấy điều g nơi đ . Nhưng rồi mọi thứ chỉ l sỏi đ trơ trọi.
C người c đuổi theo thiền sư v hỏi rằng "ng i vừa nhặt g đấy?".
Con người bị coi l đi n kh ng đ im lặng một l t rồi trả lời "thời
gian". D n ch ng ngơ ng c nh n quanh, rồi lại hỏi "thời gian ở đ u,
của ai?". Vị thiền sư đ p nhanh rồi quay lưng bỏ đi "thời gian

Product Details ISBN: 9798614054557
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: February 14th, 2020
Pages: 272
Language: Vietnamese