Sống và chết theo quan niệm của Phật giáo: Tái bản năm 2020 có sửa chữa và bổ sung (Paperback)

Sống và chết theo quan niệm của Phật giáo: Tái bản năm 2020 có sửa chữa và bổ sung By Thích Như Điển, Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

Sống và chết theo quan niệm của Phật giáo: Tái bản năm 2020 có sửa chữa và bổ sung (Paperback)

$12.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Suốt chặng đường 56 năm qua, tr n bước v n du h nh đạo, từ Việt Nam sang Nhật Bản, rồi đến Đức quốc cũng như c c ch u lục kh c, t c giả đ kh ng biết bao nhi u lần thuyết ph p độ sinh, đ h a độ bao nhi u đệ tử tăng v tục. Kh ng những thế, t c giả cũng đ từng đứng trước linh cửu trong h ng ng n tang lễ, tuy n đọc b i Thuyết Linh "Hữu sanh hữu tử hữu lu n hồi..." tuy n lời Phật dạy cho người chết. Thiết tưởng t ai c đủ thẩm quyền v kinh nghiệm nhiều hơn để n i về chuyện "Sống v Chết theo quan niệm Phật Gi o" như vậy..
Ngo i ra, t c phẩm cũng nhắc đến những tập tục, lễ nghi, tuần thất... về tang lễ theo c c truyền thống của Trung Hoa, Nhật Bản v Việt Nam.
Nhận thấy đ y l một t c phẩm đ ng đọc cho mọi người, cho mọi lứa tuổi, Vi n Gi c T ng Thư xin giới thiệu đến qu độc giả gần xa. S ch được xuất bản từ năm 1998 v trong lần t i bản n y đ c một số điểm được chỉnh sửa, bổ sung ho n thiện hơn.

Product Details ISBN: 9798619075960
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: February 27th, 2020
Pages: 172
Language: Vietnamese