Thoát vòng tục lụy (Paperback)

Thoát vòng tục lụy By Thích Quảng Độ (Translator), Đại Sư Tinh Vân Cover Image

Thoát vòng tục lụy (Paperback)

$12.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Khắp cả Trung Hoa từ Bắc đến Nam kh ng nơi
n o kh ng c dấu ch n của vị đại sư n y. Những nơi m ng đi
qua đ để lại nhiều c u chuyện ly kỳ. Những huyền thoại về th n
thế, cuộc đời của nh sư Ngọc L m đ được đại sư Tinh V n tập
họp v chuyển thể th nh t c phẩm văn học với nhan đề "Tho t
V ng Tục Lụy". Đ y l bản dịch của HT Th ch Quảng Độ.
Tập's ch n y sẽ h mở phần n o những b ẩn về cuộc đời của vị
quốc sư Thanh Triều n y.

Product Details ISBN: 9798629929789
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: March 23rd, 2020
Pages: 206
Language: Vietnamese